Oferta dla KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 

Nasza działalność obejmuje projektowanie i realizację inwestycji
z zakresu:

  • Kolektorów słonecznych i pomp ciepła;
  • Odwodnień budynków, poprzez obniżenie i utrzymywanie na stałym poziomie zwierciadła wód gruntowych;
  • Przyłączy i instalacji wodociągowych;
  • Przyłączy i instalacji kanalizacyjnych;
  • Przyłączy i instalacji gazowych;
  • Płyt gnojowych i gnojowników;
  • Oczyszczalni przydomowych;
  • Kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania