Oferta dla PRZEDSIĘBIORSTW 

    W swej działalności projektujemy i realizujemy przedsięwzięcia z zastosowaniem najnowszych technologii. Obniżają one koszty utrzymania zakładów produkcyjnych, poprzez  zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, cieplnej i wody.  

  Wykonujemy:

 1. Instalacje na obniżenie lotnych związków organicznych w powietrzu odprowadzanym do atmosfery z procesów produkcyjnych, przy tym polecamy szczególnie metody biologicznego oczyszczania powietrza,
 2. Urządzenia i instalacje z zakresu niekonwencjonalnych źródeł ciepła oraz odzysku energii (instalacje solarne, gruntowe wymienniki ciepła itp.);
 3. Instalacje na obniżenie poziomu wód gruntowych
  i utrzymywanie ich stałego poziomu;
 4. Instalacje wentylacji, klimatyzacji, centralnego ogrzewania, kotłownie, węzły cieplne;
 5. Oczyszczalnie ścieków komunalnych i przemysłowych;

 Specjalizujemy się w opracowaniach ekologicznych:

 • raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko,
 • operaty wodnoprawne
 • dokumentacje geologiczne i hydrogeologiczne

Rozwiązujemy problemy z zakresu prawa ochrony środowiska i prawa wodnego.