Oferta dla GMIN 

     W naszej współpracy z jednostkami samorządowymi kierujemy się doborem optymalnych pod względem technicznym i ekonomicznym rozwiązań. Wybieramy takie rozwiązania, które gwarantują niskie koszty inwestycyjne oraz obniżenie zużycia energii elektrycznej, cieplnej oraz wody.  

Podejmujemy się rozwiązania trudnych problemów gospodarczych.  

    Naszym rozwiązaniem autorskim jest grawitacyjna kanalizacja małośrednicowa, która stanowi szansę na szybką i tanią budowę systemów kanalizacyjnych w Polsce.  Łączy ona w sobie cechy systemu ciśnieniowego z małą ilością pompowni z systemem grawitacyjnym. Kanalizacja grawitacyjna małośrednicowa, jest dostosowana szczególnie do terenów wiejskich, górskich, o trudnych warunkach gruntowych, zwłaszcza tam gdzie budowa kanalizacji  wydaje się zbyt droga.
Proponowany przez nas system jest znacznie tańszy zarówno w budowie, jak i w eksploatacji od systemów tradycyjnych. Jednostkowy koszt realizacji inwestycji w przeliczeniu na jedno gospodarstwo wynosi od 8 do 12 tys. złotych, nawet wtedy, gdy warunki jej wykonania są szczególnie trudne (np. tereny podmokłe i piaszczyste).  

      W uzasadnionych przypadkach na życzenie samorządu  oferujemy pomoc w finansowaniu inwestycji.   

Projektujemy i realizujemy inwestycje takie jak:

 • Sieci wodociągowe, ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, stacje pomp, zbiorniki wodne;
 • Sieci kanalizacyjne ( w tym rozwiązanie autorskie - kanalizacja grawitacyjna małośrednicowa ), przepompownie
  i oczyszczalnie ścieków,
 • Odwodnienia budynków;
 • Wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne, wentylacji, klimatyzacji, centralnego ogrzewania, kotłownie, węzły cieplne;
 • Urządzenia i instalacje z zakresu niekonwencjonalnych źródeł ciepła oraz odzysku energii (instalacje solarne, gruntowe wymienniki ciepła itp.);
 • Przedsięwzięcia zmierzające do zmniejszenia kosztów utrzymania szkół i obiektów użyteczności publicznej.

 Polecamy realizację obiektów ochrony środowiska w systemie "pod klucz".  

   Specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa wodnego oraz zagadnień technicznych w ochronie środowiska.

Wykonujemy:

 • Opracowania ekologiczne: raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko, operaty wodnoprawne;
 • Koncepcje programowo - przestrzenne z zakresu gospodarki wodno - ściekowej;
 • Studia wykonalności oraz analizy ekonomiczne inwestycji;
 • Specyfikacje techniczne;
 • Dokumentacje geologiczne i hydrogeologiczne;

 Prowadzimy nadzory autorskie i inwestorskie

    Propagujemy zagadnienia współpracy na zasadach partnerstwa publiczno - prywatnego w realizacji zadań inwestycyjnych samorządów.