Oferta

           
            Wynajmu sprzętu budowlanego według poniższego zestawienia:
Lp.
Usługa
Cena
1.
Wynajem koparko-ładowarki JCB 3CX SUPER z operatorem, łyżka standard 600mm, skarbówka 1500mm
90 zł/1h pracy koparki
2.
Wynajem minikoparki JCB 8018 z operatorem, łyżka: 350mm, 470mm, łyżka skarpowa 1000mm, świder¸ 230mm z przedłużką 1500mm
50 zł/1h pracy koparki
3.
Przewierty wiertnicą horyzontalną z 3-osobową obsługą, długość przewiertu do 150m, max średnica wciąganej rury250mm.
Cena zależna od średnicy wciąganej rury. Ceny orientacyjne:
do ø75 - 50zł/m
ø90 i ø110 – 90zł/m
ø250 - 220zł/m
+ Cena rury lub materiał powierzony
4.
Zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe rur PE, zgrzewarka z dwu osobową obsługą, możliwość zgrzewania średnic:
- doczołowo od ø40 do ø160
- elektrooporowe do ø400mm+ Cena złączek lub materiał powierzony
Cena zależna od średnicy zgrzewu. Ceny orientacyjne:
ø 40 – 15zł/1 zgrzew
ø110 – 50zł/1 zgrzew
ø160 – 75zł/1 zgrzew
ø400 – 200zł/1 zgrzew
5.
Wynajem zagęszczarek wibracyjnych
Od 90 do 150 zł/dobę
·         Przedstawione powyżej ceny mogą się zmieniać w zależności od specyfikacji wykonywanych prac oraz wielkości zlecenia;
·         W koszt wynajęcia koparko - ładowarki i minikoparki wliczone jest wynagrodzenie operatora;
·         Urządzenia oddawane na wynajem zaopatrzone są we wszelkie materiały eksploatacyjne, których kontrola i uzupełnianie w trakcie trwania najmu pozostaje w gestii wynajmującego;
·         Przy wynajmowanym sprzęcie pracuje, co najmniej jeden pracownik firmy wynajmującej;
·         P.U.O.Ś Biotop Sp. z o.o. zobowiązuje się do nadzoru oraz serwisowania najmowanego sprzętu
u najemcy.

Kontakt:     tel./fax. (84) 638 69 79,
e-mail: biotop@post.pl