Informujemy, że otrzymaliśmy dotację ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 na

Wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001 w Przedsiębiorstwie Urządzeń Ochrony Środowiska „BIOTOP” Sp. z o.o.

– umowa nr 02.10-UDA-RPLU.01.07.00-00-06-031/10 z dnia 21.12.2010

 

"Twój pomysł, europejskie pieniądze"