Instalacje wewnętrzne - PROJEKTY

L.p.
Wyszczególnienie
Zamawiający
Data
1
Projekt techniczny na wykonanie robót remontowo-budowlanych i modernizacyjnych w części obiektów sportowych, z przystosowaniem do korzystania dla osób niepełnosprawnych w obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu.
OSIR ZAMOŚĆ
2004
2
Projekt techniczny budowlany obejmujący przebudowę wymiennikowni oraz instalacji c.o. i c.w.u., cyrkulacji i wody zimnej
OSIR ZAMOŚĆ
2004
3
Dokumentacja techniczna niezbędna do przeprowadzenia remontu i modernizacji zaplecza kuchennego oraz adaptacji pomieszczeń na cele magazynowe w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie
Zakład Karny w Hrubieszowie
2005
4
Projekt budowlany wewnętrznych instalacji wod-kan, c.o., kotłowni, biologicznej oczyszczalni ścieków, przyłączy do sieci: kanalizacji sanitarnej, gazowej i wodociągowej do budynku mieszkalnego przy ul. Bocianiej w Krasnymstawie
Osoba prywatna
2009
5
Aktualizacja dokumentacji projektowej Basenu krytego przy szkole Podstawowej nr 2 w Hrubieszowie przy ul. Żeromskiego
Palatinus International Design
2010
 
<<wstecz