Oczyszczalnie ścieków, oczyszczalnie powietrza - REALIZACJA

L.p.
Zamawiający nazwa i adres
Przedsięwzięcie nazwa i lokalizacja
Okres realizacji
1
BWG ”Prober” Jelenia Góra ul. Wojewódzka 5a
„Biologiczna oczyszczalnia powietrza dla BWG „Prober” w Jeleniej Górze
1999/ 2000
2
Urząd Miasta i Gminy Tyszowice
Budowa oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej i instalacji odwodnienia terenu dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tyszowcach
2000
3
Urząd Gminy Stary Zamość
Oczyszczalnia ścieków dla Spółdzielni Mieszkaniowej i Szkoły w Starym Zamościu w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego z finansowaniem inwestycji
2000
4
P.W. „Utires” w Leżachowie
Modernizacja oczyszczalni ścieków w P.W. „Utires” w Leżachowie
2001
5
P.W. „Utires” w Leżachowie
Wykonanie remontu urządzeń uzdatniania wody oraz wymianę instalacji do usuwania odorów ze skraplaczy w zakładzie P.W. „Utires” w Leżachowie
2001
6
P.W. „Utires” w Leżachowie
Wykonanie oczyszczalni powietrza obniżającej zanieczyszczenie organiczne i zapachowe w zakładzie P.W. „Utires” w Leżachowie
2001
7
Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
Oczyszczalnia ścieków wg technologii dwustopniowego złoża biologicznego o przepustowości 14m3/d w Małkowie
2001
8
Dom Pomocy Społecznej w Surhowie
Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków dla DPS w Surhowie
2002
9
Urząd Gminy Uchanie
Modernizacja biologiczno mechanicznej oczyszczalni ścieków w Uchaniach
2002
10
Gmina Łaszczów
Budowa oczyszczalni ścieków bytowo – gospodarczych wraz z siecią kanalizacyjną i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Ratyczów, gm. Łaszczów
2005
11
PPH BWG „PROBER” w Jeleniej Górze
Inwestycja „pod klucz” – projekt i realizacja remontu biologicznej oczyszczalni powietrza na terenie PPH BWG „PROBER”
* remont biofiltra (wymiana wypełnienia);
* wymiana elastycznej komory biosorpcji zanieczyszczeń powietrza wraz z odkraplaczem i instalacją dysz
2005
12
Stacja Paliw Na Błoniach w Sitańcu
Kompleksowa realizacja oczyszczalni ścieków na terenie Stacji Paliw Na Błoniach w Sitańcu.
2002
13
Osoba prywatna
Wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków saitarnych oraz jej uruchomienie dla budynku mieszkalnego w miejscowości Płoskie
2006
14
Osoba prywatna
Wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków sanitarnych oraz jej uruchomienie dla budynku mieszkalnego w miejscowości Barchaczów
2008
15
SKOBUD
Montaż i uruchomienie przydomowej oczyszczalni ścieków sanitarnych dla pawilonu LIDL w Hrubieszowie
2008
16
RENOBUD
Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków 3000 l na drenażu 60 m w miejscowości Czarnowoda
2009
17
Roztoczański Park Narodowy Zwierzyniec
Prace projektowe i wykonawcze - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie ośmiu oczyszczalni przydomowych Roztoczańskiego Parku Narodowego
2014
 
<<wstecz