Sieci i przyłącza kanalizacyjne - REALIZACJA

L.p.
Zamawiający nazwa i adres
Przedsięwzięcie nazwa i lokalizacja
Okres realizacji
1
Urząd Gminy Susiec
Sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Majdanie Sopockim I etap,
1999
2
Urząd Gminy Susiec
Sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Majdanie Sopockim II etap,
1999
3
Urząd Gminy Dzierzkowice
Budowa kanalizacji małośrednicowej w Dzierzkowicach Góry i Terpentyna, gm. Dzierzkowice
1999/ 2000
4
Urząd Gminy Trzeszczany
Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Sz. P. w Trzeszczanach
2000
5
Urząd Miasta i Gminy Tyszowice
Budowa oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej i instalacja odwodnienia terenu dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tyszowcach
2000
6
Urząd Miasta i Gminy Krasnystaw
Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Cichej w Krasnymstawie
2001
7
Zygmunt Sikora Masarnia w Zamościu
Wykonanie kanalizacji sanitarnej i separatora tłuszczu w masarni w Zamościu
2001
8
PKP S.A. Oddział Gospodarka Mieszkaniowa, Zakład w Lublinie
Wykonanie bezodpływowego zbiornika na ścieki wraz z przykanalikiem do budynku mieszkalnego PKP w Bełżcu
2002
9
Energopol – Lublin S.A w Lublinie
Wykonanie przepompowni ścieków w miejscowości Dzierzkowice Podwody, gm. Dzierzkowice
2002
10
Stacja Paliw „Na Błoniach” w Sitańcu
Wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Stacji Paliw „Na Błoniach” w Sitańcu
2003
11
Gmina Łaszczów
Budowa oczyszczalni ścieków bytowo – gospodarczych wraz z siecią kanalizacyjną i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Ratyczów, gm. Łaszczów
2005
12
PPH BWG „PROBER” w Jeleniej Górze
Wykonanie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i deszczowej na terenie PPH BWG „PROBER” w Jeleniej Górze
2005
13
Szkoła Podstawowa w Tyszowcach
Projekt i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego z budynku Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół nr 5 w Tyszowcach do istniejącej przy Gimnazjum oczyszczalni ścieków
2007
14
Energopol - Lublin S.A. w Lublinie
Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kopina, Świerszczów, Świerszczów - Kolonia, gmina Cyców
2010/1011
15
Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej Melbud S.A.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mokre, gmina Zamość
2010
16
Energopol - Lublin S.A. Lublin
Dostawa węzłów przyłączeniowych wraz z montażem, regulacją urządzeń i rozruch technologiczny dla inwestycji: Budowa kanalizacyjnej w miejscowościach: Świerszczów, Świerszczów - Kolonia, Kopina, gmina Cyców
2010
17
Osoba prywatna
Wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej w m. Nieledew gm. Trzeszczany
2012
18
Osoba prywatna
Wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej budynku ul. Śląska w Zamościu.
2012
19
Gmina Żółkiewka
Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w m. Żółkiew Kolonia, Rożki, Rożki Kolonia w gm. Żółkiewka- budowa przyłączy- etap I
2015
20
Gmina Żółkiewka
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żółkiew Kolonia, Rożki, Rożki Kolonia w gm. Żółkiewka - budowa przyłączy etap II
2015
 
<<wstecz