Sieci i przyłącza wodociągowe - REALIZACJA

L.p.
Zamawiający nazwa i adres
Przedsięwzięcie nazwa i lokalizacja
Okres realizacji
1
Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa OT w Lublinie
Remont ujęcia wody w Zakładzie Rolnym Wólka Poturzyńska
1999
2
Urząd Gminy Trzeszczany
Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Szkole Podstawowej w Trzeszczanach, gm. Trzeszczany
2000
3
UG Horodło
Budowa wodociągu wiejskiego w m. Zosin, Rogalin, Janki , Łuszków oraz stacji wodociągowej w miejscowości Rogalin, gm. Horodło
2002/2003
4
UG Horodło
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem do Kościoła Parafii Rzymsko Katolickiej w Strzyżowie, gm. Horodło
2003
5
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Zamość Szczebrzeska 11
Budowa zewnętrznej sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami do obiektów kubaturowych na stacji Zamość – Bortatycze i Sławkowie
2003
6
Firma AZET Sp.j.
Wykonanie przyłącza do sieci wodociągowej dz. nr 243/7 i 243/6 ul. Kilińskiego w Zamościu od miejsca włączenia w sieci do studni wodomierzowej.
2013
7
Firma EURYTERM
Prace montażowe przyłącza wodociągowego w Zamościu ul. Orla 2
2014
8
BUDZAM Sp. z o.o.
Wykonanie przewiertu sterowanego horyzontalnego z ułożeniem ruru osłonowej PE100 i rury przewodowej PE40 w ul. Zamojskiej w m. Mircze
2014
 
<<wstecz