Usługi serwisowe - REALIZACJA

L.p.
Zamawiający nazwa i adres
Przedsięwzięcie nazwa i lokalizacja
Okres realizacji
1
Gimnazjum w Trzeszczanach
Obsługa urządzeń kuchennych w gimnazjum w Trzeszczanach
od 2005
2
PPH BWG "PROBER" w Jeleniej Górze
Serwis eksploatacyjny oraz nadzór nad bieżącą eksploatacją zamontowanych urządzeń instalacji schładzania powietrza i odzysku ciepła w hali produkcji tub, instalacji do usuwania lateksu ze ścieków, instalacji wtórnego wykorzystania wody dla potrzeb nawadniania terenu, biofiltra, komory biosospcji zanieczyszczeń powietrza wraz z odkraplaczem i instalacją dysz
od 2006
 
<<wstecz