Nadzory budowlane - REALIZACJA

L.p.
Zamawiający nazwa i adres
Przedsięwzięcie nazwa i lokalizacja
Okres realizacji
1
Nadleśnictwo Żwierzyniec
Nadzór inwestorski nad budową przydomowej oczyszczalni ścieków dla osady leśniczówki Leśnictwa Górecko, miejscowość Górecko Stare, gmina Tereszpol
2006
2
Nadleśnictwo Żwierzyniec
Nadzór inwestorski nad budową przydomowej oczyszczalni ścieków dla leśniczówki leśnictwa Debry w miejscowości Hutki-Kaczórki/Belfont/, gmina Krasnobród
2007
3
Nadleśnictwo Żwierzyniec
Nadzór inwestorski nad budową przydomowej oczyszczalni ścieków dla leśniczówki Adamów, gmina Adamów
2007
4
UG Stary Zamość
Nadzór inwestorki nad budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stary Zamość w ilości 301 sztuk
2010
5
UG Żółkiewka
Nadzór inwestorski przy realizacji robót budowlanych przy budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Żółkiewka w ilości 44 sztuk
2010
6
UG Grabowiec
Nadzór inwestorski przy realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z infrastrukturą w miejscowościach Ornatowice i Szystowice, gmina Grabowiec w ilości 30 sztuk
2010
7
UG Cyców
Nadzór autorski prz realizacji budowy oczyszczalni ścieków z punktem odbioru ścieków komunalnych w miejscowości Kopina oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Świerszczów, Świerszczów – Kolonia, Kopina, gm. Cyców
2010
8
UG Biłgoraj
Nadzór autorski przy realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolonia Sól
2010/2011
9
Gmina Zwierzyniec
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bagno gm. Zwierzyniec
2012
10
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania - Budowa sieci głównej kanalizacji sanitarnej w m. Łabuński Pierwsze, Łabunie ( z odgałęzieniem od ul. Akacjowej do ul. Brzozowej, Świerkowej i Klonowej), Wólka Łabuńska oraz Jatutów, gm Zamość
2013
11
Gmina Łabunie
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ( odgałęzienie od sieci głównej) w m. Łabuńki Pierwsze, gm. Łabunie
2013
12
Gmina Mircze
Pełnienie nadzoru inwestycyjnego nad robotami budowlanymi " Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mircze oraz budowa sieci wodociągowej Mircze, Marysin, Ameryka gm. Mircze
2012
13
Gmina Miejska Hrubieszów
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania - Przebudowa 6 486,5 mb sieci wodociągowej, 115 szt przyłączy wodociągowych w m. Hrubieszów cz.2
2014
14
Gmina Łabunie
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zadania inwestorskiego - Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci w m. Łabuńki Pierwsze, Łabunie i Wólka Łabuńska, gm. Łabunie
2015
15
Gmina Łabunie
Nadzór inwestorski - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Łabuńki Pierwsze ( Przymiarki, Piaski) i Mocówka, gm. Łabunie
2015
 
<<wstecz