Niekonwencjonalne metody odzysku energii cieplnej - REALIZACJA

L.p.
Zamawiający nazwa i adres
Przedsięwzięcie nazwa i lokalizacja
Okres realizacji
1
PPH BWG „PROBER” w Jeleniej Górze
Inwestycja „pod klucz” – projekt i realizacja zadań: Inwestycja „pod klucz” – projekt i realizacja zadań: * instalacji schładzania powietrza i odzysku ciepła w hali produkcji tub; * instalacji do usuwania Inwestycja „pod klucz” – projekt i realizacja zadań: * instalacji schładzania powietrza i odzysku ciepła w hali produkcji tub;
* instalacji do usuwania
* instalacji schładzania powietrza i odzysku ciepła w hali
2005
 
<<wstecz