Sieci i przyłącza wodociągowe - PROJEKTY

L.p.
Wyszczególnienie
Zamawiający
Data
1
Projekt budowlany komory wodociągowej dla potrzeb wodociągu w m. Borowica, Wola Żulińska, Żulin gm. Łopiennik Górny.
UG Łopiennik Górny
1999/ 2000
2
Wykonanie koncepcji projektowej i Projektu Budowlanego sieci wodociągowej w m. Zosin, Janki, Rogalin, Łuszków, gm. Horodło oraz Projektu Budowlanego stacji wodociągowej w m. Rogalin
UG Horodło
2000/2001
3
Projekt Techniczny sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Polnej w Krasnymstawie
UM Krasnystaw
2001
4
P.B. modernizacji sieci wodociągowej w m. Majdan Wielki i Majdan Mały, gm. Krasnobród
UM Krasnobród
2001
5
Projekt budowlany sieci wodociągowej z przyłączami w m. Perespa, Marysin, Rudka, Kazimierówka, Czermno, Wakijów, gm. Tyszowce
UMiG Tyszowce
2001
6
Projekt budowlany sieci wodociągowej z przyłączami wraz z modernizacją stacji wodociągowej w m. Strzyżów, gm. Horodło
UG Horodło
2001
7
Projekt budowlany modernizacji sieci wodociągowej w m. Majdan, gm. Krasnobród.
UMiG Krasnobród
2001
8
P. B sieci wodociągowej z przyłączami i włączeniem do gminnej sieci wodociągowej dla osiedla mieszkaniowego SHR Poturzyn, SHR Suszów, SHR Nowosiółki
UG Telatyn
2002
9
P.B. sieci wodociągowej w miejscowości Horodło
UG Horodło
2004
10
P.B. przyłączy wodociągowych i przyłączy kanalizacyjnych w m. Strzyżów
UG Horodło
2004
11
Projekt budowlano – wykonawczy wymiany uzbrojenia podziemnego w zakresie sieci wodociągowej w ul. Plac 3 – go Maja i części ul. Mostowej w Krasnymstawie
UM Krasnystaw
2005
12
Projekt budowlano-wykonawczy wymiany sieci wodociągowej na stacji Szczebrzeszyn.
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa
2006
13
Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z ujęciem i stacją uzdatniania wody w m. Harta
Gmina Dynów
2009
14
Projekt budowlany budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie stacji Hrubieszów Towarowy LHS
PKP LHS sp. z o.o. Zamość
2008
15
Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej na terenie Tomaszowa Lubelskiego w ulicach Pogodnej-Petera, Kopernika-29-go Listopada
PGKiM w Tomaszowie Lubelskim
2005
16
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi Wapowce
UG Przemyśl
2008
17
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w Pogwizdowie i Medyni Głogowskiej wraz z przyłączami
UG Czarna
2008
18
Projekt budowlany budowy sieci wodociągowej dla miejscowości Łysa Góra, Strzyżowiec, Terebiniec, Wilków Presołowice, Dobromierzyce, gmina Werbkiwice
UG Wrebkowice
2010
19
Projekt techniczny przyłącza wodociągowego do obiektów PKP LHS Sp. z o.o.
PKP Przewozy Regionalne
2008
20
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i przebudowa wodociągu w miejście Tyszowce – II etap
UG Tyszowce
2010/2011
21
Projekt budowy sieci wodociągowej z przyłączami w m. Święciechów Poduchowy, Święciechów Duży, Bliskowice i Popów, gm. Annopol
Gmina Annopol
2011
22
Zaprojektowanie sieci wodociągowej na terenie gminy Stromiec
UG Stroniec
2014
23
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - sieci wodno-kanalizacyjnej w osiedlu Wiercińskiego-Bazylany w Chełmie
MPGK Sp. z o.o. w Chełmie
2016
24
Opracowanie dokumentacji projektowanej kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sandomierskiej w Nisku oraz sieci wodociągowej w m. Nowosielec
Gmina Nisko
2014
25
Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa sieci wodociągowej w m. Ruskie Piaski gm. Nielisz
Gmina Nielisz
2016
26
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Łotów, Hostynne, Hostynne Kolonia, część m. Dobromierzyce gm. Werbkowice
Gmina Werbkowice
2014
27
Projekt budowlany - Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej oraz sieci wodociągowej w m. Janów Lubelski.
FUNAM z Wrocławia
2012
28
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla posesji zlokalizowanej przy dr. gminnej o nr 2560 w m. Świerszczów Duży.
Gmina Annopol
2012
29
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Ujazdów
Gmina Nielisz
2013
30
Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg "Nielisz" z wodociągiem "Gruszka" gm Nielisz
Gmina Nielisz
2016
 
<<wstecz